top of page
חיפוש לפי נושאים

מאמר חדש שכתבתי התפרסם באתר - פסיכולוגיה עברית


הקריאה בסיפורי בראשית מספקת הצצה חשובה על היחסים הקדומים בין המינים, המניחים את היסודות של החשיבה הפטריארכלית ושל תפיסת יחסי הכוח בין גברים לנשים.

במאמר זה מציג המחבר את שני הסיפורים המספרים את סיפור בריאת האדם: זה שמופיע בספר בראשית ב', הידוע בשם "סיפור החטא הקדמון", וזה שמופיע לפניו בבראשית א', הידוע בשם "סיפור בריאת העולם". שני הסיפורים משקפים צורות של מציאות מגדרית, השונות זו מזו בתכלית.

בחלקו הראשון של המאמר מוצגת המציאות המגדרית והיחסים בין גברים ונשים שלאחר החטא הקדמון, ואילו בחלקו השני מוצג תהליך בריאת העולם ובריאת האדם כביטוי של מערכת יחסים המושתתת על יחסי גומלין ועל תלות הדדית.

פוסטים קשורים

הצג הכול
bottom of page