top of page
חיפוש לפי נושאים

מאמר חדש - למה בעצם גברים מחפיצים נשים?


מה בעצם גברים מחפיצים? ואיך זה גם קשור לטקס 'ברית המילה' ?

הרוב המוחלט של כתבות העיתונים בהווה עוסקות בתיעוד קורותיהם של גברים בארץ ובעולם. גם קריאה בספרי הקודש, מתארת מזה אלפי שנים מציאות מגדרית ברורה ומובחנת. רבים מאיתנו כבר אדישים לקרוא על עוד גבר בעמדת מפתח כזו או אחרת שניצל את מעמדו וכוחו לשימוש מכאיב והרסני בנשים.

האם שמעתם על תהליכי 'ההחפצה' ביחסים בינאישיים'?

המושג 'החפצה' הינו מושג המתאר את האופן שבו צד אחד ביחסים הופך את האחר לאובייקט, לחפץ, לדומם. באנגלית נתרגם מושג זה – Reification (בלטינית- חפץ Res=) , מושג רלוונטי נוסף לפעולת ההחפצה נשיים (To name) באנגלית כ- Objectification , אני מעדיף את המושג

De-personalization כמושג המתאר את פעולת ההחפצה שהאדם מבצע באחר.

כלומר, ההחפצה הינה מצב שבו צד אחד מוחק את תחושת העצמיות של האחר. מקובל לשייך מושג זה ליחסי שימוש בנשים. במאמר זה אני מבקש להרחיב מושג זה גם לתהליכי הסללה של בנים-גברים המתקיימים בארץ ובעולם.

ובקיצור- איך זה שאנחנו הגברים בארץ ובעולם נהפכנו למגדר המחפיץ?

אנסה להציע תשובה לשאלה זו באמצעות שאלה אחרת - האם יתכן שגברים ובנים עוברים תהליכי החפצה קשים ומכאיבים כמעט מרגע היוולדם, ולאורך מרבית חייהם? והאם יש קשר בין בנים שעברו החפצות קשות בילדותם ובבגרותם להתנהגותם המחפיצה בעתיד?

פוסטים קשורים

הצג הכול
bottom of page