top of page
חיפוש לפי נושאים

גברים ונשים לא מסתדרים? השפה אשמה


מאמר חדש שלי שהתפרסם בynet, במדור "יחסים".

"אנחנו הגברים לומדים מגיל צעיר לא לרכוש אוצר מילים שמסכן אותנו בדחייה חברתית. אוצר מילים שלם, כמו בצו מסתורי, נלקח מאתנו. אין זאת 'נכות' מולדת. זאת נכות שפתית נרכשת".

"אנחנו מרחיקים את הבנים שלנו מהשפה הרגשית ומעודדים אותם להשתמש במילים שישמשו אותם בחנויות טמבור: "זאת מקדחה, וזהו פטיש, זה מפתח הלן, זהו דיבל בן, וזוהי מוטרה...". אבל בלי להתכוון אנחנו למעשה מסרבים ללמד את בנינו את שפת הדקדוק הפנימי: "זהו עצב וזהו צער, זהו עלבון, זוהי תחושת דחייה, זהו פחד וחרדה, זהו חוסר אונים, ילד שלי. רגשות אלו ילוו את כל חייך, אז הפוך אותם לחבריך הטובים".

על הקשר בין השפה לבין היחסים בין המינים.

הכתבה המלאה היא כאן

bottom of page