top of page
חיפוש לפי נושאים

הרצאה מצולמת חדשה- יום עיון באוניברסיטת תל אביב של התוכנית ללימודי גברים


בחודש אוגוסט קיימנו יום עיון שהוקדש כולו לגבריות ואבהות בעידן של שינוי במסגרת תוכנית הלימוד שפתחנו בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. בהרצאה זו תמיר מספר על תחנות בחייהן של גברים בארץ. מה עוברים בנים וגברים בחברה הישראלית. ההרצאה מאפשרת הצצה לשאלה - על מה גברים מדברים כשהם פונים לקבלת טיפול? מה הם הצרכים של גברים הפונים לקבלת טיפול? מה קרה להם בילדות? ועוד

(משך הההרצאה 32 דק)

bottom of page