top of page
חיפוש לפי נושאים

הרצאה - עוצמת הפגיעות הגברית בחודש יולי 2018


מצרף לכם בהרצאה זו הנמשכת כ24 דקות מתחלקת לשתיים בחלק הראשון אני מספר על הגבריות המסורתית המושתקת. שאינה יודעת לדבר את רגשותיה. ובחלק השני אני פותח צהר לעבר שפה חדשה עבורינו הגברים הלומדים לדבר את פגיעותם.

bottom of page