top of page
חיפוש לפי נושאים

״מה שלא מדובר מתנהג״אם אנסח את העיקרון הבסיסי של טכניקת הוויסות האנושית האוניברסאלית או במילים יותר פשוטות - איך אנחנו נרגעים?


התשובה מסתתרת תחת המשפט הפשוט - ״מה שלא מדובר מתנהג״


טראומה לא מדוברת נהפכת לפוסט טראומה מתנהגת.


כלומר, פוסט טראומה המתנהגת דרך התפרצויות זעם, התקפי חרדה, הסתגרויות ממושכות, שתיקות רועמות , מחשבות חורכות במעגל חשמלי סגור. בקיצור - סיוט.


לא צריך ללכת לעבר הרחוק כדי להבין נוסחה זו. גם כך

כואב מדי.


אני מזמין לחזור רק לסופ״ש האחרון שעברנו , זה מאתמול, ותבחנו את המשפט ותקבלו את סה״כ ההדחקות שאגרנו בתוכנו בסופ״ש האחרון.
Comments


bottom of page